• sany stc800sany stc800
    • sany stc800sany stc800
    • sany stc800
    • Sany Stc 800 / 80 ton Ano  2014 Km 21.300 Horas 4.300